Adhdthailand
Adhdthailand Adhdthailand
Adhdthailand Adhdthailand
 


กระทู้ล่าสุด
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
วันที่ 26/09/2556
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
วันที่ 18/09/2556
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
วันที่ 29/08/2556
วันที่ 29/08/2556
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
วันที่ 18/08/2556หมวดหลัก : บอร์ดเกี่ยวกับพฤติกรรมเด็กสมาธิสั้น
 
รายชื่อบอร์ด
กระทู้ / หัวข้อ
กระทู้ล่าสุด
  คุยเรื่องโรคและยา
   รายละเอียด คุยเรื่องโรคและยา

2 / 122
กระทู้ล่าสุด โดย: teacher28
ใน : ครูที่โรงเรียนเป็นสมาธิสั้น 2 คน
เมื่อ : 29/03/2556
  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
   รายละเอียด การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

0 / 75
กระทู้ล่าสุด โดย: teacher03
ใน : ขอเทคนิคการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ..
เมื่อ : 29/03/2556

Adhdthailand Adhdthailand
 
© Copy right 2012.
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จังหวัดเชียงใหม่ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
เลขที่ 196 หมู่ 10 ตำบล ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 
โทร 0 53908300-49 โทรสาร 0 5312 1185