Adhdthailand
Adhdthailand Adhdthailand
Adhdthailand Adhdthailand
 


กระทู้ล่าสุด
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
วันที่ 26/09/2556
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
วันที่ 18/09/2556
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
วันที่ 29/08/2556
วันที่ 29/08/2556
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
วันที่ 18/08/2556
  รายละเอียดกระทู้
Back   
  เด็กโรคสมาธิสั้น

ทางโรงเรียนไม่เคยมีเด็กโรคสมาธิสั้น  และกำลังทำการคัดกรองเด็กโรคสมาธิสั้น  ไม่ทราบว่าจะต้องรับการนิเทศหรือเปล่าคะ


Adhdthailand Adhdthailand
 
© Copy right 2012.
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จังหวัดเชียงใหม่ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
เลขที่ 196 หมู่ 10 ตำบล ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 
โทร 0 53908300-49 โทรสาร 0 5312 1185